1954 Locura de amor(Carlins)

1955 L'hereu i la forastera(Carlins)

1971 Hotel Gloria(Calins)