Visites guiades


La visita guiada per l'itinerari d'"Un paseig pels teatres i cinemes de Manresa" , consisteix en un recoregut per una part dels edificis que han estat teatres i/o cinemes a la ciutat de Manresa, amb explicacions a càrrec de guies especialitzats membres del Galliner.

L'activitat te una durada d'uns 90 minuts i en cas d'interés per part del professorat, tenen a disposició una activitat didàctica amb Noves Tecnologies, que en el mateix moment d'acabar el trajecte tant alumnes com professors podran veure en format digital el treball que han anat desenvolupant els participants.

Per fer aquests visites s'estableixen grups de 15 membres que poden fer la visita simultàniament.

Per a més informació i inscripcions adreceu-vos a galliner@galliner.cat .